Klachtenregeling

De klachtenregeling, de regeling ongewenste intimiteiten en de vertrouwenspersoon SIKO kunt u lezen via deze link (klik hier), hier vindt u altijd de meest recente versie van deze procedures.

De schoolcontactpersoon van De Regenboog is Cintha Duivenvoorden.