Ouderraad 

Mogen wij ons even voorstellen:
Wij zijn de ouderraad van de Regenboog, basisschool in de wijk Woudhoek.


Activiteiten van de ouderraad
We willen u graag iets vertellen over het reilen en zeilen van onze Ouderraad.
U kunt ons regelmatig op school aantreffen. Bij elke feest op school zoals het boekenbal of het verkleedfeest zorgen wij voor een versnapering. Bij andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld de schoolreis, sportdagen, Oosterhout, afscheidsavond groep 8, het Regenboog Record Festijn, Sinterklaas en Kerst speelt de Ouderraad ook een grote rol. Aan het begin van het schooljaar wordt er voor elke activiteit een commissie samengesteld. Deze bestaat uit ongeveer 3 à 4 Ouderraadsleden. Vanuit het team bestaat er ook voor elke activiteit een commissie. Deze gezamenlijke commissie spreekt met elkaar af hoe de betreffende activiteit te organiseren. De ene activiteit vraagt wat meer inzet dan de andere, dus voor de ene activiteit komt een commissie vaker bijeen dan voor een andere activiteit. Op de dag van de betreffende activiteit zijn leden van de Ouderraad ook aanwezig om het nodige te verrichten. Voor sommige activiteiten wordt de hulp van meerdere Ouderraadsleden of -zoals wellicht bekend-  van andere hulpouders ingeroepen.

De leden van de Ouderraad
De ouderraad bestaat momenteel uit 18 leden. We hebben kinderen in de diverse groepen en bouwen van de Regenboog. Wij komen 10 maal per jaar bij elkaar om te vergaderen. Hierbij is ook altijd de adjunct directeur en vaak een afgevaardigde van het team aanwezig. De Medezeggenschapsraad (MR) krijgt een kopie van de notulen en de agenda. Allerlei alledaagse dingen die spelen op en rond De Regenboog worden besproken en we overleggen dan over de activiteiten waarbij wij als ouderraad betrokken zijn.

Contact met de Ouderraad
Bent u geïnteresseerd, wilt u iets van ons weten, of iets aan ons kwijt?  U kunt een van de ouderraadsleden altijd even aanschieten op school of op het plein, of via school contact met ons opnemen.