Documentatie

Hier vindt u diverse documenten die betrekking hebben op onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Schoolgids en jaarkalender

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Hieronder vindt u de schoolgids en jaarkalender als pdfbestand.

De Regenboog Schoolgids 2020-2021 WEB.pdf
De Regenboog Jaarkalender 2020-2021 WEB.pdf

Zorgstructuur

In het zorgstructuurdocument kunt u lezen hoe structuur van de zorg bij ons op school eruit ziet.
Zorgdocument De Regenboog 2018-2019.pdf

Ondersteuningsprofiel

In dit SIKO school ondersteuningsprofiel worden de mogelijkheden van De Regenboog beschreven voor het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dat levert een beeld op van zowel de onderwijsinhoudelijke als de procesmatige en structurele  kenmerken van De Regenboog op het niveau van basis- en extra ondersteuning. Daarvoor worden veel gegevens opgenomen die direct en indirect betrekking hebben op de mogelijkheden van de school.
Ondersteuningsprofiel De Regenboog 2018-2019.pdf

Privacyreglement

Alle scholen van SIKO werken volgens één privacyreglement. Sinds mei 2018 zijn de privacyregels in Nederland aangescherpt. Hieronder vindt u het reglement als pdf bestand.
Privacy reglement Stichting SIKO.pdf

Nieuw: Een Rookvrije Generatie