Stage op De Regenboog

 Dit hebben wij je te bieden:

a. Adaptief onderwijs
b. Begeleiding gericht op jou
c. 1/3 deel van het team is gecertificeerd als Coach.
d. Differentiëren op verschillende niveaus

e. Vaardigheden opdoen met ons leerlingvolgsysteem Esis
f. Feedback krijgen en geven

g. Werken met Groepsplannen
h. Handvatten voor het lesgeven

i. Inzetten van digitale middelen
j. Jezelf ontplooien

k. Efficiënt Klassenmanagement toepassen
l. Leerlingen vooropstellen

m. Meervoudige intelligentie
n. Nieuwsgierigheid

o. Ervaring opdoen met Oudergesprekken
p. Plezier hebben

q. Quizzen (spelletjes met kinderen)
r. Rapportgesprekken voeren

s. Structuur aanbrengen in je lessen
t. Jezelf profileren binnen een Team

u. Leerlingen (en collega’s) Uitdagen het beste uit zichzelf te halen
v. Toepassen van de Viertakt tijdens woordenschat

w. Werken aan jouw sterke en minder sterke kwaliteiten
x. eXtra aandacht voor getalenteerde leerlingen

y. Say Yes to the Regenboog (Engels in de groepen 1 t/m 8)
z. Zangexpress

Studenten zijn altijd van harte welkom. Wij vinden het ontzettend leuk om studenten op te leiden en te begeleiden. We verwachten enthousiasme en veel inzet en daar krijg je openheid, kansen en betrokkenheid voor terug. Je wordt op de Regenboog gezien als collega en je draait met het schoolprogramma mee zodat je een goed beeld krijgt van ons mooie beroep. We betrekken je bij alle zaken die spelen zodat je goed weet wat je te wachten staat. Wij staan open voor nieuwe ideeën want ook wij willen graag wat leren van jou als student.

Ben je enthousiast geworden en zie je hier een mooie uitdaging? Neem contact op met de opleidingscoördinator.

Kimberley Fakkert 
kimberleyfakkert@siko.nl
010 470 93 92
Maandag t/m vrijdag (graag buiten schooltijden bellen)